รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการรายบุคคล (E-Salary)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


รายการรายละเอียด
 
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000   
กรณี ชื่อ-นามสกุล , ชื่อโรงเรียน , เงินเดือน ไม่ถูกต้อง ติดต่อกลุ่มบริหารการเงินฯ
ถ้ามีปัญหาการใช้งาน ติดต่อกลุ่ม DLICT สพป.บึงกาฬ (คุณณัฐวัช อรัญมิ่ง)